Velký Kosíř, CZ

Rekonstrukce dřevěné rozhledny Velký Kosíř. V rámci rekonstrukce bylo řešeno posílení jednotlivých prvků i konstrukce jako celku při šetrných zásazích do architektonického tvaru stavby. Rekonstrukce byla rozdělena do etap, které umožňují jak částečné zprovoznění, tak pozdější komplexní posílení konstrukce.

General Information

Client: Mikroregion KOSÍŘSKO, Těšetice 75, 783 46 Těšetice
Opening: 2018 (první etapa)
Location: Velký Kosíř, ČR
Autoři projektu: Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. (WaVe Structural Design s.r.o.), Ing. Petr Vymlátil, Ph.D. (Designtec s.r.o.) a Ing. Radek Šiška (Designtec s.r.o.)

WaVe Structural Design:

Návrh posílení dřevěné konstrukce včetně sanace dřeva a spojů (ve spolupráci s doc. Ing. Bohumilem Strakou, CSc.).
Návrh úprav vzhledu stavby, který v sobě obsahuje posílení konstrukce (ve spolupráci s MgA. Svatoplukem Sládečkem).
Návrh konstrukční ochrany a trvanlivosti dřeva a spojů.

Model rozhledny v programu Ansys: Designtec s.r.o.
Ověření založení konstrukce včetně kotvení a úprav ŽB desky: Designtec s.r.o.

Technical data:

Výška plošiny nad zemí: 25m
Maximální výška střechy: cca 28,3m
Spodní část 12 sloupů tvořících kruh: průměr cca 10m
Vyhlídková plošina: 47 osob

nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Previous project