O nás

 

WaVe Structural Design – Dřevostavby v dobrých rukou

WaVe Structural Design je mezinárodní sdružení projektantů registrované v Irsku, které zajišťuje konstrukční řešení dřevěných domů, střech a širokou škálu nestandardních dřevěných konstrukcí.

Zkušenosti a inovace

WaVe Structural Design poskytuje kompletní konstrukční řešení staveb s důrazem na jednoduchost konstrukce, nízkou cenu hotového díla a ohleduplnost k životnímu prostředí. Využíváme naše dlouholeté zkušenosti s projektováním staveb ze dřeva, abychom Vám mohli nabídnout optimalizovaná řešení, která jsou založena na námi vyvinutých a v praxi ověřených detailech, postupech a inovacích. Nad standardní zvyklosti projekt obvykle přizpůsobujeme potřebám klienta (cena, potřeby výroby, montážní zvyklosti a dostupnost mechanizace, požadavky na normy atd.).
Statický návrh zahrnuje stěny, podlahy a střechy dřevostaveb. Prostorová tuhost celé konstrukce i ztužení jednotlivých částí, kotvení prvků a vyřešení všech detailů je dodáváno jako součást standardního řešení. Navrhujeme také konstrukce vícepodlažních budov ze dřeva (bytové domy, hotely, školy, domy s pečovatelskou službou, nemocnice atd.) i s ohledem na robustnost a disproporční kolaps, jak požadují britské standardy.

Rozšířená nabídka projekčních prací:

  • Konstrukční řešení pro jakoukoli dřevěnou konstrukci, jako jsou například zahradní domky, přístřešky, přístavby a garážová stání.
  • Detailní návrh střechy, který může zahrnovat výpočty a dokumentaci k plnostěnným nebo příhradovým vazníkům, výkresovou dokumentaci k provedení stavby včetně všech stavebně technických detailů, výkazy výměr a spotřebu materiálu, technickou podporu na stavbě a další.
  • Asistence při analýze nákladů, způsobu provedení a odhadu spotřeby materiálu jakékoli dřevěné konstrukce.
  • Rekonstrukce a přístavby dřevostaveb, stavebně technickou podporu, zastoupení investora a technický dozor.
  • Návrh rodinných a občanských budov (například školy) splňujících nároky na pasivní domy.
  • Plnostěnné dřevěné panely z křižmo laminovaného dřeva (cross-laminated timber).